Breinhelden

Vindt jouw kind het lastig om door te zetten? Of is plannen altijd erg lastig? Misschien is er sprake van weinig flexibiliteit? Dit kan frustrerend zijn en zelfs het plezier wegnemen van dagelijks terugkerende activiteiten als eten, slapen, leren, sporten en spelen. Dit heeft alles te maken met de executieve functies, in mijn praktijk ook wel Breinkrachten genoemd! 

Executieve functies en breinhelden

Ik werk met het Breinhelden oefenprogramma. In dit programma, van 10 wekelijkse bijeenkomsten, wordt gewerkt met Breinkrachten, een mooie term voor onze executieve functies.  
Maar wat zijn dat nu precies, die executieve functies? 
Executieve functies zijn de uitvoerende functies van ons brein: ze regelen dat we taken uitvoeren en hoe we dat doen. Het zijn de functies die we nodig hebben om ons gedrag te sturen, zoals aandacht vasthouden, flexibiliteit, doelgericht doorzetten en emotieregulatie. Belangrijke functies dus voor kinderen om te versterken! 


De executieve functies zijn vertaald naar tien aansprekende Breinkrachten, zoals Startkracht en Doorzetkracht. 
Samen met de Breinhelden Effi en Furon leert jouw kind, in 10 bijeenkomsten, op een speelse manier de breinkrachten te trainen.
Leeftijd : 7 t/m 12 jaar.

Tarief
10 bijeenkomsten € 495,- inclusief  21% BTW