Hoogbegaafheidscoach

Als hoogbegaafdheidscoach begeleid ik kinderen bij het begrijpen van en omgaan met hoogbegaafdheid. Een hoogbegaafd kind komt voor verschillende uitdagingen te staan. Door te bouwen aan zelfvertrouwen, in te zoomen op talent en problemen te bespreken die op hun pad komen zal hoogbegaafdheid geen belemmering zijn maar een ingang naar creativiteit en ontwikkeling.

Executieve functies

Ik werk met het Breinhelden oefenprogramma. In dit programma, van 10 wekelijkse bijeenkomsten, wordt gewerkt met Breinkrachten, een mooie term voor onze executieve functies.  
Maar wat zijn dat nu precies, die executieve functies? 
Executieve functies zijn de uitvoerende functies van ons brein: ze regelen dat we taken uitvoeren en hoe we dat doen. Bij hoogbegaafde kinderen zien we vaak dat deze functies onvoldoende zijn ontwikkeld.  Het zijn de functies die we nodig hebben om ons gedrag te sturen, zoals aandacht vasthouden, flexibiliteit, doelgericht doorzetten en emotieregulatie. Belangrijke functies dus voor ( meer- en hoogbegaafde) kinderen om te versterken!