Wat is het verschil tussen een kindercoach en een kindertherapeut?

 
Een kindercoach biedt kortdurende, oplossingsgerichte begeleiding voor kinderen die tijdelijk uit balans zijn. Hierbij wordt gezocht naar mogelijkheden om een moeilijkheid praktisch op te lossen. Heeft een kind bijvoorbeeld last van faalangst, dan heeft het vaak last van gedachten zoals ‘dat gaat mij nooit lukken’ en ‘dat kan ik niet’. Binnen coaching worden deze gedachten samen met het kind onderzocht en omgezet naar meer helpende gedachten, zoals ‘ik weet zeker dat ik het kan, als ik mijn talenten en vaardigheden inzet.´ Dit wordt geoefend en toegepast in de dagelijkse praktijk. Alles vanuit eigen vaardigheden en kracht. 

Therapie is meer gericht op het verkennen en uitdiepen van dat waar een kind last van heeft. Bij therapie is er naast het denken en het doen ook aandacht voor ruimte voor vragen op het gebied van zingeving: ‘wie ben ik?’, ‘wat vind ik belangrijk in het leven?’ De therapievormen zijn intensiever dan die bij coaching en meestal volgens een vast protocol. 

Hoeveel sessies zijn er doorgaans nodig?

Afhankelijk van de hulpvraag zullen er minimaal 4 en maximaal 8 sessies plaatsvinden. Soms komt een kind om de maand of eens in het halfjaar terug om het aangeleerde en voortgang nog eens door te spreken en aan te scherpen. 
Blijkt dat er tóch meer nodig is dan coaching, dan kan in overleg worden doorverwezen. 

Ben ik verzekerd voor kinder- en jongerencoaching

Kinder- en jongerencoaching wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Diverse aanbieders vergoeden wél van uit de aanvullende verzekering.

Waarom geen BTW bij samenwerking met onderwijs?

Onderwijs is vrijgesteld van btw. Dat geldt voor basisonderwijs tot en met hoger onderwijs, ook als een zelfstandig ondernemer dat uitvoert.