Rouw en Verlies 

Dankzij het volgen van de specialisatie Rouw & Verlies, bij Sterre Vianen, heb ik het voorrecht kinderen en jongeren met een rouwvraag te ondersteunen. 

Vormen van verlies

Verlies van een gezinslid

Het overlijden van een ouder heeft een enorme impact op het leven van een kind. Er is veel verdriet en daarnaast een nieuwe dynamiek binnen het gezin. De overgebleven ouder is in de rouw én moet er zijn voor de kinderen. Een bijna onmogelijk opgave. Maar ook verlies van een familielid of naaste brengt rouw en gevoelens van verlies mee.

Verlies door scheiding of andere vormen van verlies
 

Verlies is niet alleen verlies door overlijden. Als ouders scheiden verliest het kind de vertrouwde situatie. Ook bij verhuizing van een vriendje kan er sprake zijn van een verliesgevoel.
Ieder kind rouwt op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. De verschillende fasen van rouw zijn, hoe lastig en verdrietig ook, nodig voor het doorlopen van een normaal rouwproces.

Wanneer?

Wanneer is er meer nodig dan een liefdevolle ouder, een knuffel van een vriend of bemoedigende woorden van anderen? Dat is soms lastig te bepalen. Onderstaande signalen kunnen jou helpen om te bepalen of jij denkt dat coaching nodig is. Neem bij twijfel gerust contact op. Ik denk graag mee.

 • problemen op school of bij studie
 • niet meer met anderen willen spelen of zijn
 • moeite hebben om zich te concentreren
 • terugval in ontwikkeling (bijvoorbeeld bedplassen)
 • hevige emoties, zoals woede, angst, verdriet, moedeloosheid of schuldgevoel
 • geen tot weinig uiting van emoties, omdat het kind rekening houdt met de emoties van anderen
 • moedeloos en weinig puf hebben
 • hevige schommeling in stemmingen
 • gedragsproblemen
 • lichamelijke klachten zonder direct medische redenen
 • verminderd zelfvertrouwen
 • vlucht in het ongezonde, zoals alcohol- en drugsgebruik, zichzelf of anderen pijn doen, zich verliezen in overmatig gebruik van de computer 
 • niet willen praten over de overleden persoon of de dood
 • teruggetrokken 
 • slaapproblemen
 • moeite met afscheid nemen en/ of verlatingsangst
 • sterke angst om een familielid, vriend of gezinslid kwijt te raken