Oudergesprek

In overleg met het kind zal er, na iedere sessie, een kleine overdracht naar ouders plaatsvinden. Soms is er behoefte aan meer dan een kort moment. Hiervoor kan een aparte afspraak worden ingepland. Dit gesprek zal zo'n drie kwartier duren.

Tarief
€ 55,- inclusief 21 % BTW